• 1401/05/04 - 12:27
 • 1198
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1401/05/04

تغییرات بروزرسانی:

 • - افزودن آزمون های معاونت بهداشتی (ردیف های 34، 36 و 40 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های گروه مدیریت بیمارستانی (ردیف های 30 و 38 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون گروه مدارک پزشکی (ردیف 35تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون گروه رادیولوژی (ردیف 39 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون گروه اداری، مالی و فنی (ردیف 33 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه تجهیزات پزشکی (ردیف 31 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون های گروه تغذیه(ردیف های 37 و 42 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون مدیران (ردیف 41 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون عمومی (ردیف 43 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون فصل 7 توجیهی بدو خدمت (ردیف 44 تقویم آزمون ها)
 •  
 • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
 • کد خبر : 52430

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید