• 1401/06/05 - 10:43
 • 1284
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1401/06/05

تغییرات بروزرسانی:

 • - افزودن آزمون های معاونت بهداشتی (ردیف های 55 و 58 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های گروه مدیریت بیمارستانی (ردیف های 48 و 51 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های گروه مدارک پزشکی (ردیف های 48، 49، 51 و 56 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون گروه پرستاری (ردیف 57 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون امور اداری (ردیف 52 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون امور مالی (ردیف های 48 و 51 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه IT (ردیف های 48 و 51 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون های گروه بهداشت محیط بیمارستان(ردیف های 45 و 53 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون غذا و دارو (ردیف 54 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه فوریت های پزشکی (ردیف 46 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون مدیران (ردیف 50تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون عمومی (ردیف 47 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن تکرار آزمون های عمومی (ردیف های 1، 8 و 43 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون فصل 7 توجیهی بدو خدمت (ردیف 44 تقویم آزمون ها)
 • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
 • کد خبر : 52975

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید