• 1401/07/04 - 08:33
 • 1145
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1401/07/04

تغییرات بروزرسانی:

 • - افزودن آزمون های معاونت بهداشتی (ردیف های 60 و 65 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های گروه مدیریت بیمارستانی (ردیف های 62 و 67 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون گروه مدارک پزشکی (ردیف 64 تقویم آزمون ها)
  • - تکرار آزمون گروه فوریت های پزشکی (ردیف 46 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون مدیران (ردیف 68 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون عمومی (ردیف 59 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون گروه مددکاری (ردیف61 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون گروه آمار (ردیف 63 تقویم آزمون ها)
    • - افزودن آزمون های معاونت تحقیقات و فناوری (ردیف های 66 و 69 تقویم آزمون ها)
     • - افزودن آزمون گروه آزمایشگاه (ردیف 71 تقویم آزمون ها)
      • - افزودن آزمون معاونت آموزشی (ردیف 70 تقویم آزمون ها)
     • دانلود تقویم آموزشی بروزرسانی 1401/07/04
 • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
 • کد خبر : 53443

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید