• 1401/09/02 - 10:16
  • 431
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1401/09/01

تغییرات بروزرسانی
 
- افزودن آزمون معاونت آموزشی (ردیف های 84 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون معاونت تحقیقات و فناوری (ردیف های 85 و 94 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه تجهیزات پزشکی (ردیف 86 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه آمار (ردیف های 88 و 101 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون های گروه پرستاری (ردیف های 89 ، 93 ، 96 و 98 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه بهداشت (ردیف 90 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه تغذیه(ردیف 92 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه مدارک پزشکی (ردیف 95 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون فصل هفتم توجیهی بدو خدمت(ردیف 97 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه اداری و مالی(ردیف 99 تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون گروه رادیولوژی (ردیف 100تقویم آزمون ها)
- افزودن آزمون عمومی (ردیف های 87 ، 91 و 102 تقویم آزمون ها)
 
دانلود تقویم آموزشی بروزرسانی 1401/08/01
  • گروه خبری : اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
  • کد خبر : 55260
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید