تقویم آموزشی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8226
بازديدکنندگان امروز: 430
کل بازديدکنندگان: 1409173
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.6084 ثانيه
اعضا

اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 آقای دکتر علی اصغر اکرمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع رئیس کمیته
2 آقای حمید صباغیان
مدیر نوسازی و تحول اداری دبیر کمیته
3 خانم مریم بشری مسئول آموزش ضمن خدمت عضو و مسئول دبیرخانه
4 آقای محمد احمدی
مدیر منابع انسانی عضو کمیته
5 آقای دکتر حسن کریمی یزدی دبیر آموزش مداوم و رابط معاونت آموزشی
عضو کمیته
6 آقای هادی حمیدی پارسا
مدیر بودجه عضو مدعو کمیته
7 خانم لیلا خلیفه قلی
رابط آموزش معاونت بهداشتی
عضو مدعو کمیته
8 خانم مژگان حجت پناه رابط آموزش معاونت درمان عضو مدعو کمیته
9 آقای محمود غفاری
رابط آموزش معاونت دانشجویی عضو مدعو کمیته
10 آقای علی عزتی فر
رابط آموزش معاونت غذا و دارو عضو مدعو کمیته
11 آقای محسن بیگدلی
رابط آموزش معاونت تحقیقات و فناوری عضو مدعو کمیته