تقویم آموزشی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7296
بازديدکنندگان امروز: 657
کل بازديدکنندگان: 1281287
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.5773 ثانيه
اعضا

اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 آقای دکتر علی اصغر اکرمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع رئیس کمیته
2 آقای ابوالقاسم سیار
مدیر نوسازی و تحول اداری دبیر کمیته
3 خانم مریم بشری مسئول آموزش ضمن خدمت عضو و مسئول دبیرخانه
3 آقای غلامحسین حیدری مدیر منابع انسانی عضو کمیته
5 آقای دکتر حسن کریمی یزدی دبیر آموزش مداوم عضو کمیته
6 آقای هادی حمیدی پارسا
مدیر بودجه عضو مدعو کمیته
7 آقای دکتر غلامرضا علی اشرفخانی مدیر حوزه ریاست عضو مدعو کمیته
8 آقای دکتر محمدمهدی اکبری آل آقا
رابط آموزش معاونت بهداشتی
عضو مدعو کمیته
9 خانم مژگان حجت پناه رابط آموزش معاونت درمان عضو مدعو کمیته
10 خانم سیده آمنه سیدفرج اله
رابط آموزش معاونت آموزشی عضو مدعو کمیته
11 آقای حسن حیدری زاده رابط آموزش معاونت دانشجویی عضو مدعو کمیته
12 آقای سیدمرتضی سبط نبی رابط آموزش معاونت غذا و دارو عضو مدعو کمیته
13 خانم طاهره صادقی یکتا
رابط آموزش معاونت تحقیقات و فناوری عضو مدعو کمیته