اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

برگزاری دوره دوم توجیهی بدو خدمت در سال 1399

برگزاری دوره دوم توجیهی بدو خدمت در سال 1399

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

پذیرفته شدگان در آزمون کتبی می بایست نسبت به تکمیل فرم گزارش شناخت مرتبط با مقطع تحصیلی خود اقدام و فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 1399/07/08 به رابط آموزشی مرکز محل خدمت خود تحویل دهند.

1399/06/30