• 1400/06/03 - 11:55
 • 1070
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1400/06/03

تغییرات بروزرسانی:

 • - افزودن آزمون های گروه پرستاری (ردیف های 67، 74، 79 و 81 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های معاونت بهداشتی (ردیف های 65، 71، 73، 75 و 78 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون بهداشت محیط مراکز آموزشی و درمانی (ردیف 66 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه مددکاری (ردیف 76 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه توانبخشی (ردیف 70 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون های گروه امور اجرایی بیمارستان (ردیف های 72 و 77 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه اداری، مالی و فنی (ردیف 68 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون گروه تغذیه (ردیف 69 تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون گروه آمار (ردیف 80 تقویم آزمون ها)
   • - اعلام تاریخ تکرار آزمون های عمومی (1400/06/23)
 • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
 • کد خبر : 46848
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید