• 1395/06/31 - 11:09
  • 1320
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
بخشنامه

نحوه برخورد با وضعیت غیبت و عدم کسب نمره قبولی در دوره های آموزش ضمن خدمت

با توجه به اینکه شرکت در دوره های آموزشی بخشی از وظایف کارمندان محسوب می شود، نحوه رسیدگی به وضعیت غیبت و عدم کسب نمره قبولی در دوره های آموزشی بدین شرح می باشد ...

 

  • گروه خبری : اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
  • کد خبر : 24954
کلمات کلیدی