تقویم آموزشی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8673
بازديدکنندگان امروز: 253
کل بازديدکنندگان: 1900971
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.5000 ثانيه
وظايف و اختيارات

وظايف كميته آموزش وتوانمندسازي دانشگاه

1-     اجرای سیاستها و مصوبات کمیته راهبری

2-     بررسي، تعيين وتصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

3-     بررسي وتاييد نهايي نيازهاي آموزشي دانشگاه براساس تحليل سازمان، شغل وفرد و صدور مجوز

4-     بررسي وتصويب برنامه هاي آموزش دانشگاه اعم ازبرنامه راهبردي، میان مدت و کوتاه مدت

5-     بررسي و تعیین حداقل یک درصد از کل اعتبارات دانشگاه جهت پیشبرد برنامه های آموزش و توانمندسازي

6-     بررسي وپيگيري هزينه كرد اعتبارات آموزش پيش بيني شده در بودجه سنواتي دانشگاه براي آموزش و توانمندسازي براساس برنامه‌هاي مصوب.

7-     بررسي وتاييد دستورالعمل ها ورويه هاي آموزشي مورد نيازدانشگاه

8-   بررسي و تاييد محتوا و مواد آموزشي مورد نياز دوره‌هاي آموزشي به صورت چاپي و الكترونيكي بر اساس سرفصل‌هاي آموزشي مصوب

9-     بررسی و انتخاب مؤسسات مجري و يا مشاور(ذیصلاح) در حوزه فرایند آموزش

10-   تعيين سياست هاي برخورداري از سازوكارهاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات

11-  بررسي، تأييد و صدور گواهينامه های نوع دوم (به استثناء گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح 2)

12-  همکاری با نماینده کمیته راهبری جهت نظارت بر فرآیند صدور گواهينامه‌های نوع دوم

13-  تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه‌های لازم برای عوامل اجرایی آموزش

14-   پاسخگویی و ارائه صورت جلسات و گزارش‌های کمیته آموزش به صورت ادواري به کمیته راهبری آموزش و هیات رئیسه دانشگاه

15-  تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش و نظارت بر حسن اجرای آموزش توسط واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

16-  بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی

17-  اعطای بورسهای آموزشی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از کمیته راهبری

18-  بررسی و تایید حق الزحمه اساتید در موارد خاص( خارج از ضوابط تعیین شده)

19- انجام ساير وظايفي كه براساس نظام آموزش منابع انسانی مشخص مي‌شود و يا موارد پيشنهادي از سوي دانشگاه در حوزه آموزش و توانمندسازي منابع انسانی