بیانیه  حریم خصوصی سایت آموزش ضمن خدمت کارکنان

 

اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت های جاری می گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره ی نوع و نحوه ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت می گردد.

این واحد براساس ماده 7 تصویب نامه شماره 2217211 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید. اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان در بخش نظرسنجی، انتقاد و پیشنهاد و شکایت، صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ی قبلی، با فرد یا مؤسسه ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.

اطلاعاتی که شما خود در اختیار ما قرار می دهید، شامل موارد زیر هستند: در درگاه اصلی سایت آموزش ضمن خدمت کارکنان صرفاً در قسمت نظرات و پیشنهادها یک سری اقلام اطلاعاتی از شما دریافت می نماییم که در این بین تنها پست سازمانی و محل خدمت اجباری بوده و باقی اقلام، اختیاری می باشد. همچنین در قسمت نظرسنجی، ما اطلاعات شخصی که نظرسنجی خدمت را انجام می دهد به صورت اختیاری دریافت می نماییم.

پیوند به سایت های دیگر: پورتال ما ممکن است به سایتهای دیگری لینک شود. وقتی که شما از طریق این لینک ها از تارنمای ما خارج می شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها کنترل نداریم. درباره این سایتها می بایست به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه فرمایید.

تغییرات در بیانیه سیاست حفظ محرمانگی: ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که در هر زمانی این بیانیه را ویرایش نموده و تغییرات خود را اعمال نماییم. در این شرایط شما می توانید آخرین تغییرات ما را در بیانیه از طریق سایت مشاهده نموده و از آن مطلع شوید.